Tổng Hợp 4 Vé Tàu Hà Nội Đi Đà Nẵng Se1 Se3 Se5 Se7 Se9 Se19

-

*

Ga Hà Nội

Để đi qua 791Km đường sắt từ Ga hà nội thủ đô đi Đà Nẵng, tàu chạy hết khoảng chừng 15 tiếng 5 phút . Hành khách hoàn toàn có thể lựa lựa chọn các tàu chạy từ tp. Hà nội đi Đà Nẵng gồm số hiệu: SE7 , SE5 , SE9 , SE3 , SE19 , SE1 hàng ngày.

Bảng tiếng tàu từ bỏ ga hà thành đi Đà Nẵng

Tên tàu
Ga hà thành Ga Đà Nẵng
Tổng thời gian
Tàu SE706:0022:2116 giờ 21 phút
Tàu SE509:0001:0616 giờ đồng hồ 6 phút
Tàu SE914:3007:3517 giờ 5 phút
Tàu SE319:3011:0515 tiếng 35 phút
Tàu SE1920:1012:2016 giờ 10 phút
Tàu SE122:2013:2515 tiếng 5 phút

Giá vé tàu từ bỏ ga hà thành đi Đà Nẵng

Bạn hoàn toàn có thể chọn những giá vé khác nhau, tùy thuộc vào từng một số loại ghế, loại tàu cùng từng thời điểm. Giá bán vé tàu dao động khoảng 677,000 đồng với 6 chuyến tàu chạy từ thành phố hà nội tới Đà Nẵng từng ngày.

Bảng giá Vé thủ đô hà nội Đà Nẵng của tàu SE7

STT nhiều loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm khoang 4 cân bằng T1 An
LT1
1,029,000
2 Nằm vùng 4 ổn định T1 An
LT1v
1,064,000
3 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2
987,000
4 Nằm khoang 4 cân bằng T2 An
LT2v
1,022,000
5 Nằm vùng 6 ổn định T1 Bn
LT1
974,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 Bn
LT2
899,000
7 Nằm vùng 6 điều hòa T3 Bn
LT3
779,000
8 Ghế phụ GP331,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL464,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML599,000
11 Ngồi mượt điều hòa NMLV609,000
Chú ý: giá bán vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể biến hóa theo một số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu tp hà nội Đà Nẵng của tàu SE7

Bảng giá bán Vé hà nội Đà Nẵng của tàu SE5

STT các loại chỗ Mã giá chỉ vé (₫)
1 Nằm vùng 4 ổn định T1 An
LT1
1,005,000
2 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1M
1,005,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1Mv
1,010,000
4 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1v
1,010,000
5 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2
932,000
6 Nằm vùng 4 điều hòa T2 An
LT2M
932,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2Mv
967,000
8 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2v
967,000
9 Nằm khoang 6 cân bằng T1 Bn
LT1
925,000
10 Nằm vùng 6 ổn định T2 Bn
LT2
853,000
11 Nằm khoang 6 cân bằng T3 Bn
LT3
739,000
12 Ghế phụ GP315,000
13 Ngồi cứng NC386,000
14 Ngồi mượt điều hòa NML569,000
15 Ngồi mượt điều hòa NMLV579,000
Chú ý: giá vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá bán vé tàu hà thành Đà Nẵng của tàu SE5

Bảng giá bán Vé hà nội Đà Nẵng của tàu SE9

STT một số loại chỗ Mã giá chỉ vé (₫)
1 Nằm khoang 4 cân bằng T1 An
LT1
985,000
2 Nằm vùng 4 ổn định T1 An
LT1v
1,020,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2
905,000
4 Nằm vùng 4 điều hòa T2 An
LT2v
940,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 Bn
LT1
907,000
6 Nằm vùng 6 ổn định T2 Bn
LT2
837,000
7 Nằm vùng 6 cân bằng T3 Bn
LT3
725,000
8 Ghế phụ GP309,000
9 Ngồi cứng NC379,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML558,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV568,000
Chú ý: giá bán vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể biến đổi theo một số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu hà nội thủ đô Đà Nẵng của tàu SE9

Bảng giá chỉ Vé thủ đô Đà Nẵng của tàu SE3

STT một số loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1
1,098,000
2 Nằm vùng 4 ổn định T1 An
LT1v
1,133,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2
1,003,000
4 Nằm khoang 4 cân bằng T2 An
LT2v
1,038,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 Bn
LT1
1,019,000
6 Nằm vùng 6 ổn định T2 Bn
LT2
894,000
7 Nằm vùng 6 ổn định T3 Bn
LT3
829,000
8 Ghế phụ GP436,000
9 Ngồi mượt điều hòa NML56679,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V689,000
Chú ý: giá bán vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể đổi khác theo 1 số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu tp. Hà nội Đà Nẵng của tàu SE3

Bảng giá bán Vé hà nội thủ đô Đà Nẵng của tàu SE19

STT một số loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1
915,000
2 Nằm vùng 4 ổn định T1 An
LT1M
975,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1Mv
1,010,000
4 Nằm vùng 4 ổn định T1 An
LT1v
950,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2
835,000
6 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2M
895,000
7 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2Mv
930,000
8 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2v
870,000
9 Nằm vùng 2 ổn định VIP An
Lv2M
1,890,000
10 Nằm khoang 6 ổn định T1 Bn
LT1
815,000
11 Nằm vùng 6 cân bằng T2 Bn
LT2
765,000
12 Nằm vùng 6 cân bằng T3 Bn
LT3
640,000
13 Ghế phụ GP290,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56615,000
15 Ngồi mượt điều hòa NML56V625,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá có thể biến đổi theo một số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu thủ đô hà nội Đà Nẵng của tàu SE19

Bảng giá bán Vé thành phố hà nội Đà Nẵng của tàu SE1

STT loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1
1,077,000
2 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1M
1,077,000
3 Nằm vùng 4 ổn định T1 An
LT1Mv
1,112,000
4 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1v
1,112,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2
999,000
6 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2M
999,000
7 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2Mv
1,004,000
8 Nằm vùng 4 điều hòa T2 An
LT2v
1,004,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP An
Lv2M
2,155,000
10 Nằm khoang 6 cân bằng T1 Bn
LT1M
1,000,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 Bn
LT2M
876,000
12 Nằm vùng 6 điều hòa T3 Bn
LT3M
814,000
13 Ghế phụ GP428,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56667,000
15 Ngồi mượt điều hòa NML56V677,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể chuyển đổi theo một số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá bán vé tàu thành phố hà nội Đà Nẵng của tàu SE1

Hướng dẫn để vé tàu thành phố hà nội Đà Nẵng

Sự trở nên tân tiến vượt bậc của technology thông tin khiến cho bạn chẳng đề nghị tới Đại lý chào bán vé tàu tại Hà Nội, chỉ việc ở trong nhà cũng rất có thể đặt vé tàu hà thành Đà Nẵng online đơn giản và dễ dàng và mau lẹ nhất qua website để vé trực tuyến: Vé tàu trường đoản cú ga thành phố hà nội đi Đà Nẵng hoặcqua điện thoại cảm ứng thông minh 02473 053 053 .

Bước 1:Click con chuột vào:ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền vừa đủ thông tin ga đi: Hà Nội, ga đến: Đà Nẵng và những trường tất cả sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút, nhân viên cấp dưới sẽ điện thoại tư vấn điện xác thực thông tin, thực hiện thanh toán và hoàn vớ đặtvé tàu từ Ga thủ đô hà nội Đến Ga Đà Nẵng.

Bạn đang xem: Vé tàu hà nội đi đà nẵng

Sau lúc để vétàu tp. Hà nội Đà Nẵng online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… khách hàng in vé hoặc chụp ảnh lại vé này và với theo lúc ra ga, xuất trình cố nhiên CMND để triển khai thủ tục lên tàu.

Cách giao dịch vé tàu thủ đô hà nội Đà Nẵng

Hiện nay việc thanh toán giao dịch vé tàu hết sức đơn giản sau lúc để vé tàu tp. Hà nội Đà Nẵng qua điện thoại thông minh hoặc Website thành công sẽ cảm nhận một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu thủ đô hà nội Đà Nẵng. Khách hàng thanh toán mang đến mã đặt chỗ của chính bản thân mình bằng một trong số cách sau: chuyển tiền qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ thương mại internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách rất có thể thực hiện những giao dịch rời tiền tại những điểm chuyển khoản qua ngân hàng của Viettel xuất hiện khắp vị trí trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả hà nội thủ đô Đà Nẵng của quý khách.

Thông tin contact mua vé tàu hà thành Đà Nẵng

Đại lý cung cấp vé tàu tp. Hà nội Đà Nẵng
Việc cài đặt vé tàu thời buổi này đã thuận tiện hơn vô cùng nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại hà nội thủ đô hoặc ra Ga tp hà nội mà chỉ cần ở nhà điện thoại tư vấn điện theo số 02473 053 053 hoặc đặt qua Website buôn bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt vn đã tạo ra Vé tàu năng lượng điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại contact đặt vé tàu hà nội Đà Nẵng toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào chúng ta muốn. Ví dụ: 02473 053 053

*

Liên hệ để ve tau hà nội Đà Nẵng trên đất nước hình chữ s

Hy vọng các bạn đặt hàng được vé tàu hà nội thủ đô Đà Nẵng giá bèo và có chuyến du ngoạn an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.


*

Số smartphone bán vé

Đoạn đường tàu 791Km từ Ga thủ đô hà nội đi Đà Nẵng tàu chạy hết khoảng tầm 15 tiếng 5 phút . Quý khách có thể lựa lựa chọn 1 trong những chuyến tàu: SE7 , SE5 , SE9 , SE3 , SE19 , SE1.

Bảng tiếng tàu thủ đô hà nội Đà Nẵng 

Tên tàu
Ga Hà Nội
Ga Đà Nẵng
Tổng thời gian
Tàu SE706:0022:2116 giờ 21 phút
Tàu SE509:0001:0616 tiếng 6 phút
Tàu SE914:3007:3517 giờ 5 phút
Tàu SE319:3011:0515 giờ 35 phút
Tàu SE1920:1012:2016 giờ 10 phút
Tàu SE122:2013:2515 tiếng 5 phút

Giá vé tàu tp. Hà nội Đà Nẵng

Với con số 6 chuyến tàu chạy hà nội Đà Nẵng từng ngày, chúng ta có thể lựa chọn những giá vé không giống nhau, tùy thuộc theo từng nhiều loại ghế, một số loại tàu với từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa xấp xỉ khoảng 706,000 đồng.

Xem thêm: Top 5 Thuốc Trừ Cỏ Lúa Hậu Nảy Mầm Tốt Nhất Của Việt Thắng, Thuốc Trừ Cỏ Aly Gold 200Wg (Gói 3 Gam)

Gía tàu SE7 

STTMã
Loại chỗ
Giá vé (₫)
0An
LT1
Nằm khoang 4 điều hòa T11,029,000
1An
LT1v
Nằm khoang 4 cân bằng T11,064,000
2An
LT2
Nằm khoang 4 ổn định T2982,000
3An
LT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T21,017,000
4Bn
LT1
Nằm vùng 6 điều hòa T1965,000
5Bn
LT2
Nằm khoang 6 cân bằng T2890,000
6Bn
LT3
Nằm khoang 6 ổn định T3779,000
7GPGhế phụ331,000
8NCLNgồi cứng điều hòa499,000
9NMLNgồi mượt điều hòa599,000
10NMLVNgồi mềm điều hòa609,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.Giá tất cả thể biến đổi theo 1 số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá tàu SE7 

Gía tàu SE5 

STTMã
Loại chỗ
Giá vé (₫)
0An
LT1
Nằm khoang 4 điều hòa T11,005,000
1An
LT1M
Nằm vùng 4 ổn định T11,004,000
2An
LT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T11,039,000
3An
LT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T11,010,000
4An
LT2
Nằm khoang 4 ổn định T2932,000
5An
LT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2959,000
6An
LT2Mv
Nằm khoang 4 cân bằng T2994,000
7An
LT2v
Nằm khoang 4 ổn định T2967,000
8Bn
LT1
Nằm vùng 6 cân bằng T1916,000
9Bn
LT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2845,000
10Bn
LT3
Nằm vùng 6 ổn định T3739,000
11GPGhế phụ315,000
12NCNgồi cứng386,000
13NMLNgồi mượt điều hòa569,000
14NMLVNgồi mượt điều hòa579,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.Giá có thể đổi khác theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu SE5 

Gía tàu SE9 

STTMã
Loại chỗ
Giá vé (₫)
0An
LT1
Nằm vùng 4 cân bằng T1987,000
1An
LT1v
Nằm khoang 4 ổn định T11,022,000
2An
LT2
Nằm vùng 4 ổn định T2915,000
3An
LT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2950,000
4Bn
LT1
Nằm khoang 6 cân bằng T1900,000
5Bn
LT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2830,000
6Bn
LT3
Nằm vùng 6 cân bằng T3726,000
7GPGhế phụ308,000
8NCNgồi cứng378,000
9NMLNgồi mềm điều hòa552,000
10NMLVNgồi mềm điều hòa562,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.Giá gồm thể biến đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá tàu SE9 

Gía tàu SE3 

STTMã
Loại chỗ
Giá vé (₫)
0An
LT1
Nằm vùng 4 ổn định T11,045,000
1An
LT1v
Nằm vùng 4 điều hòa T11,080,000
2An
LT2
Nằm khoang 4 ổn định T2994,000
3An
LT2v
Nằm vùng 4 điều hòa T21,029,000
4Bn
LT1
Nằm khoang 6 cân bằng T1978,000
5Bn
LT2
Nằm vùng 6 cân bằng T2898,000
6Bn
LT3
Nằm khoang 6 cân bằng T3789,000
7GPGhế phụ412,000
8NML56Ngồi mượt điều hòa657,000
9NML56VNgồi mềm điều hòa667,000
Chú ý: giá bán vé đã bao hàm tiền bảo hiểm.Giá bao gồm thể chuyển đổi theo 1 số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…

Bảng giá chỉ tàu SE3 

Gía tàu SE19 

STTMã
Loại chỗ
Giá vé (₫)
0An
LT1
Nằm khoang 4 ổn định T1971,000
1An
LT1M
Nằm khoang 4 ổn định T11,020,000
2An
LT1Mv
Nằm vùng 4 ổn định T11,025,000
3An
LT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T11,006,000
4An
LT2
Nằm khoang 4 cân bằng T2876,000
5An
LT2M
Nằm vùng 4 cân bằng T2920,000
6An
LT2Mv
Nằm khoang 4 cân bằng T2955,000
7An
LT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2911,000
8An
Lv2M
Nằm vùng 2 cân bằng VIP1,980,000
9Bn
LT1
Nằm vùng 6 cân bằng T1866,000
10Bn
LT2
Nằm vùng 6 ổn định T2814,000
11Bn
LT3
Nằm vùng 6 cân bằng T3681,000
12GPGhế phụ318,000
13NML56Ngồi mượt điều hòa625,000
14NML56VNgồi mềm điều hòa635,000
Chú ý: giá bán vé đã bao hàm tiền bảo hiểm.Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…

Bảng giá tàu SE19 

Gía tàu SE1

STTMã
Loại chỗ
Giá vé (₫)
0An
LT1
Nằm vùng 4 ổn định T11,039,000
1An
LT1M
Nằm vùng 4 cân bằng T11,039,000
2An
LT1Mv
Nằm khoang 4 cân bằng T11,074,000
3An
LT1v
Nằm khoang 4 ổn định T11,074,000
4An
LT2
Nằm khoang 4 cân bằng T2997,000
5An
LT2M
Nằm vùng 4 ổn định T2997,000
6An
LT2Mv
Nằm vùng 4 điều hòa T21,002,000
7An
LT2v
Nằm vùng 4 điều hòa T21,002,000
8An
Lv2M
Nằm khoang 2 cân bằng VIP2,101,000
9Bn
LT1M
Nằm khoang 6 ổn định T1995,000
10Bn
LT2M
Nằm vùng 6 điều hòa T2908,000
11Bn
LT3M
Nằm vùng 6 điều hòa T3781,000
12GPGhế phụ439,000
13NML56Ngồi mềm điều hòa696,000
14NML56VNgồi mượt điều hòa706,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.Giá tất cả thể biến đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá bán tàu SE1 

Hướng dẫn để vé tàu tp. Hà nội Đà Nẵng

Giờ đây, cùng với sự trở nên tân tiến vượt bậc của technology thông tin, bạn chẳng buộc phải đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng hoàn toàn có thể đặt vé tàu tp. Hà nội Đà Nẵng online dễ dàng và đơn giản và nhanh chóng nhất qua website để vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click con chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ 

Bước 2: Điền tương đối đầy đủ thông tin ga đi: Hà Nội, ga đến: Đà Nẵng và những trường tất cả sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ điện thoại tư vấn điện chứng thực thông tin, thực hiện thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu từ bỏ Ga tp. Hà nội Đến Ga Đà Nẵng.

Cách thanh toán khi đặt vé tàu tp. Hà nội Đà Nẵng

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu hà nội Đà Nẵng online hoặc qua điện thoại cảm ứng thông minh là chuyển khoản qua ngân hàng qua ngân hàng, qua cây ATM, qua thương mại dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Thông tin tương tác mua vé tàu hà nội thủ đô Đà Nẵng
Đại lý cung cấp vé tàu thủ đô hà nội Đà Nẵng

Hiện ni Đường sắt việt nam đã gây ra Vé tàu năng lượng điện tử, việc chọn mua vé tàu dễ dãi hơn khôn xiết nhiều, Bạn không cần thiết phải tới đại lý bán vé tàu tại thủ đô hà nội hoặc ra Ga hà nội mà chỉ việc ở nhà hotline điện hoặc đặt qua Website phân phối vé tàu trực tuyến. Bên cạnh ra, chúng ta cũng có thể đặt vé sản phẩm công nghệ bay hà nội thủ đô Đà Nẵng theo bề ngoài onlines như để vé tàu.