Tổng Hợp 4 Vé Tàu Hà Nội Đi Đà Nẵng Se1 Se3 Se5 Se7 Se9 Se19

-

*

Ga Hà Nội

Để đi qua 791Km đường sắt từ Ga Hà Nội đi Đà Nẵng, tàu chạy hết khoảng 15 Giờ 5 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Hà Nội đi Đà Nẵng có số hiệu: SE7 , SE5 , SE9 , SE3 , SE19 , SE1 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Hà Nội đi Đà Nẵng

Tên tàu
Ga Hà Nội Ga Đà Nẵng
Tổng thời gian
Tàu SE706:0022:2116 Giờ 21 phút
Tàu SE509:0001:0616 Giờ 6 phút
Tàu SE914:3007:3517 Giờ 5 phút
Tàu SE319:3011:0515 Giờ 35 phút
Tàu SE1920:1012:2016 Giờ 10 phút
Tàu SE122:2013:2515 Giờ 5 phút

Giá vé tàu từ ga Hà Nội đi Đà Nẵng

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 677,000 đồng Với 6 chuyến tàu chạy từ Hà Nội tới Đà Nẵng mỗi ngày.

Bảng giá Vé Hà Nội Đà Nẵng của tàu SE7

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1
1,029,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1v
1,064,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2
987,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2v
1,022,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 Bn
LT1
974,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 Bn
LT2
899,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 Bn
LT3
779,000
8 Ghế phụ GP331,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL464,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML599,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV609,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Đà Nẵng của tàu SE7

Bảng giá Vé Hà Nội Đà Nẵng của tàu SE5

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1
1,005,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1M
1,005,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1Mv
1,010,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1v
1,010,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2
932,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2M
932,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2Mv
967,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2v
967,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 Bn
LT1
925,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 Bn
LT2
853,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 Bn
LT3
739,000
12 Ghế phụ GP315,000
13 Ngồi cứng NC386,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML569,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV579,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Đà Nẵng của tàu SE5

Bảng giá Vé Hà Nội Đà Nẵng của tàu SE9

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1
985,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1v
1,020,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2
905,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2v
940,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 Bn
LT1
907,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 Bn
LT2
837,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 Bn
LT3
725,000
8 Ghế phụ GP309,000
9 Ngồi cứng NC379,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML558,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV568,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Đà Nẵng của tàu SE9

Bảng giá Vé Hà Nội Đà Nẵng của tàu SE3

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1
1,098,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1v
1,133,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2
1,003,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2v
1,038,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 Bn
LT1
1,019,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 Bn
LT2
894,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 Bn
LT3
829,000
8 Ghế phụ GP436,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56679,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V689,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Đà Nẵng của tàu SE3

Bảng giá Vé Hà Nội Đà Nẵng của tàu SE19

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1
915,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1M
975,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1Mv
1,010,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1v
950,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2
835,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2M
895,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2Mv
930,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2v
870,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP An
Lv2M
1,890,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 Bn
LT1
815,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 Bn
LT2
765,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 Bn
LT3
640,000
13 Ghế phụ GP290,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56615,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56V625,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Đà Nẵng của tàu SE19

Bảng giá Vé Hà Nội Đà Nẵng của tàu SE1

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1
1,077,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1M
1,077,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1Mv
1,112,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1v
1,112,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2
999,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2M
999,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2Mv
1,004,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2v
1,004,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP An
Lv2M
2,155,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 Bn
LT1M
1,000,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 Bn
LT2M
876,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 Bn
LT3M
814,000
13 Ghế phụ GP428,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56667,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56V677,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Đà Nẵng của tàu SE1

Hướng dẫn đặt vé tàu Hà Nội Đà Nẵng

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Hà Nội, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Hà Nội Đà Nẵng online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Hà Nội đi Đà Nẵng hoặcqua điện thoại 02473 053 053 .

Bước 1:Click chuột vào:ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Hà Nội, ga đến: Đà Nẵng và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặtvé tàu Từ Ga Hà Nội Đến Ga Đà Nẵng.

Bạn đang xem: Vé tàu hà nội đi đà nẵng

Sau khi đặt vétàu Hà Nội Đà Nẵng online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Hà Nội Đà Nẵng

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Hà Nội Đà Nẵng qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Hà Nội Đà Nẵng. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Hà Nội Đà Nẵng của quý khách.

Thông tin liên hệ mua vé tàu Hà Nội Đà Nẵng

Đại lý bán vé tàu Hà Nội Đà Nẵng
Việc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Hà Nội hoặc ra Ga Hà Nội mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 02473 053 053 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Hà Nội Đà Nẵng toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 02473 053 053

*

Liên hệ đặt ve tau Hà Nội Đà Nẵng trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Hà Nội Đà Nẵng giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.


*

Số điện thoại bán vé

Đoạn đường sắt 791Km từ Ga Hà Nội đi Đà Nẵng tàu chạy hết khoảng 15 Giờ 5 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE7 , SE5 , SE9 , SE3 , SE19 , SE1.

Bảng giờ tàu Hà Nội Đà Nẵng 

Tên tàu
Ga Hà Nội
Ga Đà Nẵng
Tổng thời gian
Tàu SE706:0022:2116 Giờ 21 phút
Tàu SE509:0001:0616 Giờ 6 phút
Tàu SE914:3007:3517 Giờ 5 phút
Tàu SE319:3011:0515 Giờ 35 phút
Tàu SE1920:1012:2016 Giờ 10 phút
Tàu SE122:2013:2515 Giờ 5 phút

Giá vé tàu Hà Nội Đà Nẵng

Với số lượng 6 chuyến tàu chạy Hà Nội Đà Nẵng mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 706,000 đồng.

Xem thêm: Top 5 Thuốc Trừ Cỏ Lúa Hậu Nảy Mầm Tốt Nhất Của Việt Thắng, Thuốc Trừ Cỏ Aly Gold 200Wg (Gói 3 Gam)

Gía tàu SE7 

STTMã
Loại chỗ
Giá vé (₫)
0An
LT1
Nằm khoang 4 điều hòa T11,029,000
1An
LT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T11,064,000
2An
LT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2982,000
3An
LT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T21,017,000
4Bn
LT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1965,000
5Bn
LT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2890,000
6Bn
LT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3779,000
7GPGhế phụ331,000
8NCLNgồi cứng điều hòa499,000
9NMLNgồi mềm điều hòa599,000
10NMLVNgồi mềm điều hòa609,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá tàu SE7 

Gía tàu SE5 

STTMã
Loại chỗ
Giá vé (₫)
0An
LT1
Nằm khoang 4 điều hòa T11,005,000
1An
LT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T11,004,000
2An
LT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T11,039,000
3An
LT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T11,010,000
4An
LT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2932,000
5An
LT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2959,000
6An
LT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2994,000
7An
LT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2967,000
8Bn
LT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1916,000
9Bn
LT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2845,000
10Bn
LT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3739,000
11GPGhế phụ315,000
12NCNgồi cứng386,000
13NMLNgồi mềm điều hòa569,000
14NMLVNgồi mềm điều hòa579,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE5 

Gía tàu SE9 

STTMã
Loại chỗ
Giá vé (₫)
0An
LT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1987,000
1An
LT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T11,022,000
2An
LT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2915,000
3An
LT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2950,000
4Bn
LT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1900,000
5Bn
LT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2830,000
6Bn
LT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3726,000
7GPGhế phụ308,000
8NCNgồi cứng378,000
9NMLNgồi mềm điều hòa552,000
10NMLVNgồi mềm điều hòa562,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá tàu SE9 

Gía tàu SE3 

STTMã
Loại chỗ
Giá vé (₫)
0An
LT1
Nằm khoang 4 điều hòa T11,045,000
1An
LT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T11,080,000
2An
LT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2994,000
3An
LT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T21,029,000
4Bn
LT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1978,000
5Bn
LT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2898,000
6Bn
LT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3789,000
7GPGhế phụ412,000
8NML56Ngồi mềm điều hòa657,000
9NML56VNgồi mềm điều hòa667,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá tàu SE3 

Gía tàu SE19 

STTMã
Loại chỗ
Giá vé (₫)
0An
LT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1971,000
1An
LT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T11,020,000
2An
LT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T11,025,000
3An
LT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T11,006,000
4An
LT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2876,000
5An
LT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2920,000
6An
LT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2955,000
7An
LT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2911,000
8An
Lv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP1,980,000
9Bn
LT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1866,000
10Bn
LT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2814,000
11Bn
LT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3681,000
12GPGhế phụ318,000
13NML56Ngồi mềm điều hòa625,000
14NML56VNgồi mềm điều hòa635,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá tàu SE19 

Gía tàu SE1

STTMã
Loại chỗ
Giá vé (₫)
0An
LT1
Nằm khoang 4 điều hòa T11,039,000
1An
LT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T11,039,000
2An
LT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T11,074,000
3An
LT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T11,074,000
4An
LT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2997,000
5An
LT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2997,000
6An
LT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T21,002,000
7An
LT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T21,002,000
8An
Lv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP2,101,000
9Bn
LT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1995,000
10Bn
LT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2908,000
11Bn
LT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3781,000
12GPGhế phụ439,000
13NML56Ngồi mềm điều hòa696,000
14NML56VNgồi mềm điều hòa706,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá tàu SE1 

Hướng dẫn đặt vé tàu Hà Nội Đà Nẵng

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Hà Nội Đà Nẵng online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ 

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Hà Nội, ga đến: Đà Nẵng và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Hà Nội Đến Ga Đà Nẵng.

Cách thanh toán khi đặt vé tàu Hà Nội Đà Nẵng

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu Hà Nội Đà Nẵng online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Thông tin liên hệ mua vé tàu Hà Nội Đà Nẵng
Đại lý bán vé tàu Hà Nội Đà Nẵng

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Hà Nội hoặc ra Ga Hà Nội mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt vé máy bay Hà Nội Đà Nẵng theo hình thức onlines như đặt vé tàu.