NGHE CHÚ ĐẠI BI CÓ TÁC DỤNG CỦA CHÚ ĐẠI BI, TẠI SAO NÊN TRÌ TỤNG CHÚ ĐẠI BI

-
Chú Đại Bi là thần chú mang tới ý nghĩa sâu sắc, giúp cho những người tu hành gặp được nhiều điều may mắn, hạnh phúc và tránh được đau khổ trong cuộc sống.

Bạn đang xem: Tác dụng của chú đại bi


Chú Đại Bi là một trong các bài chú mang ý nghĩa sâu sắc và được nhiều người trì tụng ngày nay. Bài chú này sẽ giúp cho những người tu hành sẽ không gặp phải ma quỷ và bị tiểu nhân quấy phá. Từ đó tất cả chúng sinh sẽ có được một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, tránh được những khó khăn và đau khổ ở trong cuộc sống.

1. Giới thiệu về Chú Đại Bi

Đối với các phật tử chắc hẳn không còn quá xa lạ đối với Chú Đại Bi hay còn được gọi với tên gọi khác là Đại Bi Tâm Đà La Ni. Đây là một trong những bài kinh phật có sự linh ứng cao mang công dụng cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh. Bài chú bao gồm có 84 câu và 415 chữ. Cũng như những bài Kinh Chú trong phật giáo, bài chú này được chia làm 2 phần đó là Phần Kinh và phần Mật. Trong đó:

● Phần Kinh: Có tác dụng bày tỏ về các ý nghĩa và chân lý của kinh để giúp cho các hành giả có thể tụng niệm. Nếu muốn biết rõ hơn về công năng của bài chú này bạn phải biết cách nghiên cứu thật kỹ lưỡng và áp dụng nó sâu sắc trong tu tập.

● Phần mật: Ở phần này sẽ có những ấn nghĩa mà chỉ có chữ Phật mới nắm bắt và hiểu rõ được. Còn đối với những người phàm phu thì rất khó có thể hiểu được ý nghĩa này.

Chú Đại Bi được xem như là một trong những hồi chuông giúp thức tỉnh được mọi người. Từ đó sẽ giúp bảo vệ được mọi người tránh khỏi những bể ai.

*

Chú Đại Bi là một trong những bài kinh phật có sự linh ứng cao

2. Chú Đại Bi ra đời như thế nào?

Chú Đại Bi được lấy ra từ bài Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra. Đây là bài kinh đã được chính vị Đức Phật Thích Ca diễn giải và nói tại pháp hội với sự góp mặt của đông đảo các vị Bồ tát, Trời, Thần, Vị thánh chúng, các đại Thánh…

Ở pháp hội này, Bồ Tát Quán Thế Âm đã nói ra thần chú này. Ngài luôn mong muốn cho chúng sinh được an ủi, hoá giải và tiêu tan mọi bệnh tật để có thể sống lâu, sống khoẻ và diệt trừ được những nghiệp ác và các tội nặng, để từ đó gia tăng về công đức, đạt những những điều thiện căn, giúp làm tiêu tan đi mọi áp lực, nỗi sợ sệt và có thể đạt được những điều mà mình luôn mong cầu.

Khi Bồ Tát thuyết chú xong thì tất cả cõi đất sáu phương đều có sự biến động. Lúc này trời mưa hoa báu cũng bắt đầu rơi rải rác và tất thảy mười phương Chư Phật luôn vui mừng, thiên ma ngoại đạo cũng sợ tới mức dựng lông tóc. Kể từ thời điểm này tất cả chúng hội đã được quả chứng.

*

Bồ Tát Quán Thế Âm đã nói ra câu thần chú này nhằm giúp chúng sinh được an ủi và hoá giải điều xấu

3. Nội dung của Chú Đại Bi

Dưới đây là 84 câu nội dung của Chú Đại Bi:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

2. Nam mô a rị da

3. Bà lô kiết đế thước bát ra da

4. Bồ Đề tát đỏa bà da

5. Ma ha tát đỏa bà da

6. Ma ha ca lô ni ca da

7. Án

8. Tát bàn ra phạt duệ

9. Số đát na đát toả

10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da

11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

12. Nam mô na ra cẩn trì

13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế

14. Tát bà a tha đậu du bằng

15. A thệ dựng

16. Tát bà tát đa

17. Na ma bà dà

18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha

19. Án abà lô hê

20. Lô ca đế

21. Ca ra đế

22. Di hê rị

23. Ma ha bồ đề tát đỏa

24. Tát bà tát bà

25. Ma ra ma ra

26. Ma hê ma hê rị đà dựng

27. Câulô câulô yết mông

28. Độ lô độ lô phạt xà da đế

29. Ma ha phạt xà da đế

30. Đà ra đà ra

31. Địa rị ni

32. Thất Phật ra da

33. Giá ra giá ra

34. Mạ mạ phạt ma ra

35. Mục đế lệ

36. Y hê dihê

37. Thất na thất na

38. A ra sâm Phật ra xá lợi

39. Phạt sa phạt sâm

40. Phật ra xá da

41. Hô lô hô lô ma ra

42. Hô lô hô lô hê rị

43. Ta ra ta ra

44. Tất rị tất rị

45. Tô rô tô rô

46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ

47. Bồ đà dạ bồ đà dạ

48. Di đế rị dạ

49. Na ra cẩn trì

50. Địa rị sắc ni na

51. Ba dạ ma na

52. Ta bà ha

53. Tất đà dạ

54. Ta bà ha

55. Ma ha tất đà dạ

56. Ta bà ha

57. Tất đà du nghệ

58. Thất bàn ra dạ

59. Ta bà ha

60. Na ra cẩn trì

61. Ta bà ha

62. Ma ra na ra

63. Ta bà ha

64. Tất ra tăng a mục khê da

65. Ta bà ha

66. Ta bà ma ha a tất đà dạ

67. Ta bà ha

68. Giả kiết ra a tất đà dạ

69. Ta bà ha

70. Ba đà ma yết tất đà dạ

71. Ta bà ha

72. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ

73. Ta bà ha

74. Ma bà rị thắng yết ra dạ

75. Ta bà ha

76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

77. Nam mô a rị da

78. Bà lô yết đế

79. Thước bàn ra dạ

80. Ta bà ha

81. Án Tất điện đô

82. Mạn đà ra

83. Bạt đà dạ

84. Ta bà ha

(Lặp lại 3 lần từ câu Chú 81 đến 84 khi quý vị trì biến cuối cùng)

Cùng nghe và trì tụng Chú Đại Bitheo thầy Thích Trí Thoát

4. Ý nghĩa của thần chú Đại Bi mang lại

Chú Đại Bi mang tới rất nhiều ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Đối với các chúng sanh nếu như trong một ngày đêm có thể tụng được 5 biến chú thì sẽ giúp tiêu diệt được tội nặng ở trăm ngày muôn ức kiếp sinh tử. Đối với các chúng sanh nếu xâm phạm tới những tài vật hay các loại đồ ăn và thức ứng của thường trụ thì thường mang các tội rất nặng. Bởi vì tội ác đã ngăn che và làm mờ nên không thể sám hối. Mặc dù có sám hối thì nó cũng không thể nào diệt trừ được.

Do đó với những ai phạm tội này cần phải đối 10 phương đạo sư để có thể sám hối và tiêu trừ tội ác. Còn nếu không thì phải trì tụng Chú Đại Bi để có thể trừ diệt được.

*

Tụng Chú Đại Bi một ngày đêm sẽ giúp tiêu diệt được tội nặng ở trăm ngày muôn ức kiếp sinh tử

Lý do tụng chú Đại Bi có thể giúp chúng sinh sám hối bởi vì khi ta tụng thần chú này, 10 phương đạo sư sẽ đến để làm chứng. Lúc này tất cả các nghiệp báo sẽ bị tan biến và bị tiêu diệt. Vì vậy với những ai tụng chú này sẽ giúp cho mọi tội ác được tan biến hết. Tuy nhiên không phải tất cả chúng sinh đều đạt được mong muốn bởi vẫn có những người tụng thần chú nhưng trong lòng vẫn còn sanh sự hoài nghi. Với những người này thì cho dù tội có nhỏ hay nghiệp có nhẹ cũng không thể nào tiêu tan được.

Với những người trì tụng bài thần chú này nếu thốt ra các lời nói dù thiện hay ác, toàn bộ thiên ma ngoại đạo, quỷ thần hay thiên long khi nghe thấy nó đều sẽ nghe thành tiếng pháp âm vô cùng thanh tịnh, họ sẽ bắt đầu khởi lòng cung kính và tôn trọng các chư Phật.

*

Tụng thần chú cũng giúp ngoại đạo, quỷ thần khởi lòng cung kính và tôn trọng chư Phật

Với những ai trì tụng chú Đại Bi sẽ gặp được 15 điều lành cũng như sẽ không bị 15 thứ hoạnh tử bức hại. Bao gồm:15 điều lành là:Sinh ra sẽ rất dễ được gặp vua hiền.

Được sinh vào một đất nước yên bình, an ổn, không xuất hiện chiến tranh hay bạo loạn.

Luôn luôn gặp được những vận may, bình an.

Thường xuyên gặp được nhiều người bạn tốt.

Sau căn sẽ đầy đủ.

Tâm đạo sẽ được thuần phục hơn.

Không phạm vào giới cấm.

Mọi người sẽ có tấm lòng yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.

Nguồn thực phẩm, thức ăn và của cải sẽ luôn sung túc.

Luôn được mọi người ở xung quanh cung kính và giúp đỡ.

Có của báu sẽ không gặp phải cướp giật, chiếm đoạt.

Khi cầu mong gì thì sẽ luôn được cái đó.

Long, Thiên, Thiện Thần thường sẽ luôn theo để hộ vệ.

Có cơ hội gặp được Phật để nghe pháp.

Nghe chánh để pháp ngộ được những nghĩa thâm sâu.

Tâm hồn sẽ luôn được thanh tịnh và mọi buồn phiền được giải toả.

15 thứ hoạnh tử là:

Không bị chết bởi đói khát.

Xem thêm: 100 bài văn tự sự, miêu tả, biểu cảm lớp 7 hay nhất, hướng dẫn cách làm bài văn tự sự hay nhất

Không bị chết do gông cùm hay giam cầm.

Không bị chết do oan gia báo thù hay chết vì các chiến trận.

Không gặp phải những loài ác thú đến gần và làm hại.

Không bị chết do các con vật có độc cắn, chết trôi hay chết cháy.

Không bị chết do các loại thuốc độc.

Không bị chết do các trùng độc xâm hại.

Không bị chết vì sự điên loạn và mất trí.

Không bị chết do té từ độ cao xuống hoặc rơi xuống vực sâu thẳm.

Không bị chết vì bị những người ác trù yểm.

Không bị chết do các tà thần hay quỷ dữ xâm hại.

Không bị chết do bệnh tật bức bách.

Không bị chết do tự tử.

*

Tụng thần chú này sẽ giúp mọi người đạt được 15 điều lành và không bị 15 hoạnh tử

5. Tại sao nên trì tụng Chú Đại Bi?

Trong số các bài kinh phật, Chú Đại Bi cũng được rất nhiều các phật tử biết đến. Người trì tụng thần chú này sẽ có được một tâm hồn thanh tịnh và an yên. Đặc biệt thường xuyên trì tụng thần chú còn được ơn trên phù hộ và độ trì, giúp bảo vệ được tính mạng tránh được mọi sự nguy hiểm. Nhờ vào đây vận trình và sự nghiệp sẽ luôn được suôn sẻ, gặp nhiều may mắn và mang tới một cuộc sống rất bình yên, hạnh phúc.

Mỗi ngày niệm thần chú này tâm hồn của mỗi chúng ta sẽ được cảm thấy thoải mái, không còn rào cản, ràng buộc. Những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống sẽ đến với mọi người. Họ sẽ làm được nhiều điều tích cực và có ích cho xã hội.

*

Thần chú giúp tâm hồn mỗi người được bình yên và hạnh phúc

Hiểu được ý nghĩa của bài Kinh và nghe nhiều còn giúp mọi người khai sáng về nhiều điều tốt lành trong cuộc sống. Khi đó con người có thể dễ dàng tránh được những tai nạn ngoài ý muốn. Đây cũng là cách để mọi người có thể dâng hiến được bản thân mình lên với Đức Phật để ngài có thể phù hộ độ trì cho một cuộc sống thật bình yên, vui vẻ, thanh thản và vô cùng hạnh phúc.

Nhiều người khi nghe Chú Đại Bi còn có được một trí tuệ minh mẫn và khai sáng được nhiều điều trong cuộc sống của mình. Họ sẽ biết quyết định về điều gì đúng, điều gì sai trong cuộc việc, cuộc sống để không phạm phải những sai lầm và làm điều ác.

*

Câu thần chú còn giúp cho trí tuệ được minh mẫn và khai sáng nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống

6. Những điều bạn phải biết khi trì niệm Chú Đại Bi tại gia

Chú Đại Bi nếu càng nghe nhiều và càng trì niệm nhiều gia chủ sẽ đón nhận được rất nhiều điều tốt đẹp. Do đó khi tụng thần chú này bạn nên nắm được các lưu ý quan trọng sau:

Trước khi trì tụng, niệm Chú Đại Bi bạn cần phải chuẩn bị tư tưởng thỏa mái, thanh tịnh. Hãy tắm gội sạch sẽ, thay trang phục nghiêm trang, không nên để người có mùi hôi.Phật tử nên có một phòng riêng, yên tĩnh thờ Bồ Tát ngàn mắt, ngàn tay. Nếu không có thì bạn có thể sử dụng bất cứ tượng Bồ Tát Quan Thế Âm nào. Dù không bắt buộc nhưng trên bàn thờ nên có hoa tươi, trái cây, lư hương để cắm nhang và nước cúng. Hãy để đèn sáng mỗi khi hành lễ. Còn nếu trong nhà không có bàn thờ phật thì có thể trì tụng ở địa điểmyên tĩnh và trang nghiêm.Không tạo nghiệp bất thiện chẳng hạn là việc sát sinh, giết hại vật, tà dâm, trộm cắp, nói dối… để cuộc sống luôn được an lạc và không phải sợ hãi.Bồ Tát yêu cầu mỗi người khi trì tụng Chú Đại Bi hãy biết được 2 điều đó là thành tâm và không mưu cầu về những điều bất thiện. Vì vậy bạn có thể trì tụng thần chú được bất kỳ lúc nào mà mình muốn. Tuy nhiên phải thật tĩnh tâm để tránh bị tác động bởi những điều xấu xảy ra ở xung quanh mình. Khi chúng ta thành tâm thì rất dễ hòa nhập vào được các lời trì tụng và từ đó xâm nhập được vào pháp giới, mười phương chư Phật.Mỗi lần trước khi trì tụng cần phải vệ sinh răng miệng sạch sẽ và rửa tay sau mỗi lần đi đại tiện hoặc đi tiểu tiện.

*

Nên trì tụng Chú Đại Bi tại gia khi nhà có bàn thờ Phật

Những chia sẻ trên chúng tôi hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn Chú Đại Bi là gì và những công năng mà thần chú này mang lại. Mong rằng tất cả các Phật tử sẽ nắm được cách trì tụng thần chú này để cuộc sống gặp được thật nhiều điều may mắn và bình an. Nếu bạn muốn khám phá thêm nhiều thần chú hay và đặc sắc trong đạo Phật hãy truy cập ngay vào Lôi Phong nhé.

Sau khi nghe chú Đại Bi, quý Phật tử có cơ hội tìm hiểu, từ đó tiến hành đọc tụng và biên chép thần chú này. Điều đó không chỉ có ý nghĩa ca ngợi và lưu truyền những lời dạy cao quý của Đức Phật, mà còn là cơ hội để Phật tử thâm nhập giáo pháp, tăng trưởng tín tâm và trang nghiêm công đức cho mình.

Ý nghĩa chú Đại Bi

Chú Đại Bi tên gọi đầy đủ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bố Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh Đại Bi Thần Chú. Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, bài chú này được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trong một pháp hội trước chư Phật, Bồ tát, chư thiên, quỷ thần…

Ý nghĩa bài chú là sức mạnh từ bi vĩ đại và không có chướng ngại của Quán Thế Âm Bồ tát, mong muốn hạnh phúc và lợi ích cho tất cả chúng sanh. Bài chú có thể giúp chúng sang tiêu trừ tai họa và ác nghiệp, tránh xa những sự sợ hãi oán hận…

*
Khi nghe chú Đại Bi và đọc tụng mỗi ngày là những phương pháp thực tập hữu ích

Nếu nghe chú Đại Bi và đọc tụng hoặc biên chép mỗi ngày, ánh sáng từ bi của chư Phật sẽ chiếu tỏa rộng rãi đến các chúng sanh. Con người nhờ đó mà tăng trưởng lòng từ bi và phát triển trí tuệ. Bên cạnh đó, uy lực của thần chú này còn mang đến bình an cho chúng sanh đang sống trong khổ đau ở các cõi luân hồi.

Thần chú Đại Bi là chân ngôn phổ biến trong Phật giáo Đại thừa ở các quốc gia Đông Á. Mặc dù bài chú nói về lòng từ bi lớn (đại bi), nhưng cũng được xem là có công năng bảo hộ con người trước tai họa và mang đến sự thanh tịnh thân tâm.

Nghe chú Đại Bi có lợi ích gì?

Nghe chú Đại Bi là bước đầu cho quá trình trì niệm và biên chép thần chú, việc đó sẽ mang lại công đức lớn cho quý Phật tử. Những công việc đó có ý nghĩa là sự ca ngợi và lưu truyền những lời của Đức Phật đã giảng dạy. Đồng thời, đó là dịp để hàng Phật tử tăng trưởng tín tâm và trang nghiêm công đức cho bản thân mình.

Chú Đại Bi là bài chú quen thuộc và linh thiêng của người con Phật. Tuy nhiên, bài chú khá dài và rất khó nhớ đối với nhiều người, nhất là người lớn tuổi. Do đó, việc kiên trì nhẩm đọc và ghi chép chú Đại Bi, là một cách cần thiết để những câu chú ấy có thể ghi khắc vào não bộ.

*
Nghe chú Đại Bi rồi đọc tụng hoặc biên chép, ánh sáng từ bi của chư Phật sẽ chiếu tỏa rộng rãi

Chú Đại Bi không chỉ giúp cho con người trên dương thế nhận được năng lượng từ bi của Bồ tát Quán Thế Âm, mà còn góp phần xoa dịu những đau khổ của các chúng sanh đang bị đọa đày thống khổ. Bởi, hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm là cứu khổ ban vui một cách bình đẳng đối với muôn loài.

Chú Đại Bi là thần chú rất khó gặp, khó tin và khó nghĩ bàn ở đời này. Do vậy, đọc tụng hay ghi chép chú Đại Bi là các phương pháp tu tập tuyệt diệu, có công năng tẩy rửa thân tâm, giúp hành giả tiến bộ trên con đường tu tập. Mọi người cần cố gắng thực tập.

Có thể chép chú Đại Bi 

Bên cạnh việc nghe chú Đại Bi, Phật tử có thể phát tâm trì chú Đại Bi hoặc biên chép tùy theo nguyện vọng và khả năng của bản thân. Mỗi ngày chỉ cần dành chút thời biên chép dù chỉ một trang hay một biến thôi thì cũng đã có được công đức lớn lao.

Để biên chép chú Đại Bi đúng cách, chúng ta cố gắng giữ thân trang nghiêm và tâm an định. Khi chép, biết rõ mình đang chép đến đâu bằng cách: mắt nhìn, miệng đọc, tâm nghĩ và tay viết. Như vậy trong lúc chép, ba nghiệp thân miệng ý đều thanh tịnh.

*
Bên cạnh việc nghe chú Đại Bi, Phật tử có thể phát tâm trì niệm hoặc biên chép tùy theo nguyện vọng

Nếu đủ duyên, bạn có thể khuyến khích gia đình, người thân, bạn bè cùng tham gia việc biên chép chú Đại Bi. Qua đó, chúng ta góp phần lan tỏa những giá trị từ bi của đạo Phật đến với mọi người. Bởi, chú Đại Bi là thần chú của chư Phật, cho nên khi tụng niệm hay biên chép, đều được Đấng Từ Bi gia hộ.

Nếu kinh chú Đại Bi đọc tụng và biên chép mỗi ngày, chắc hẳn quý Phật tử sẽ có được rất nhiều lợi ích. Quan trọng hơn, song hành với việc biên chép, Phật tử nên thực hành hạnh từ bi ngoài cuộc sống, để thiết thực hóa những lời dạy của chư Phật, Bồ tát, hiền thánh tăng.

Nơi thỉnh sổ tay chép kinh 

Pháp An là nơi cung cấp nhiều loại sổ tay chép kinh với hình thức chỉn chu và bắt mắt, nội dung đa dạng và giàu ý nghĩa. Đặc biệt, tính sáng tạo đã mang đến cho các sản phẩm của chúng tôi sự mới lạ, độc đáo, khác biệt so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.