Email Hoàn Vé Vietnam Airlines, Chính Sách Bảo Vệ Khách Hàng

-

Liên hệ

Khi có yêu cầu hay thắc mắc về việc đặt chỗ/mua vé/thay đổi/hoàn vé mua trên website, hành khách vui lòng liên hệ các Chi nhánh của Vietnam Airlines để được trợ giúp.

Bạn đang xem: Email hoàn vé vietnam airlines


*

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội, VIỆT NAM

duoclienthong.edu.vn

*

Vietnam Airlines tự hào là Hãng hàng không quốc tế 4 sao

Xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Quý khách và bạn hàng!


Vietnam Airlines Pháp lý Hỗ Trợ Vận Tải Hàng Hóa Thông Tin Hữu Ích
*

*
Trung tâm chăm sóc khách hàng tại Việt Nam (24/7): 1900 1100 Trung tâm chăm sóc Hội viên Bông Sen Vàng (24/7): 1900 1800
*
duoclienthong.edu.vn

*

*
*
*


You will be redirected to a website that is not owned by Vietnam Airlines and is not within our control. The site may not follow the same accessibility policies as Vietnam Airlines.

Chúng tôi có sử dụng cookies nhằm cải thiện trải nghiệm của bạn khi truy cập website www.duoclienthong.edu.vn. Vui lòng nhấn đồng ý để chấp thuận việc sử dụng cookies và không hiển thị lại thông báo này trong các lần truy cập tiếp theo.

With just 05 easy steps, passengers have now been fully proactive in submitting requests of auto-refund to bank account on Vietnam Airlines website!

Step 1

Go to Vietnam Airlines website, in the section of Manage booking, enter the Reservation code, Last Name, Email, then click “Search”.

*
*

Step 2

The system will display passenger"s detail information and ticket number. Select "Add service"

Step 3

Select " Refund to bank account" under After-sales support.

*
*

Step 4

Select the guest information/ticket number that need refunded, and then click continue. (In the case of a passenger"s reservation code with an infant or travel insurance, the auto-refund system only accepts refund to passengers who have the Reservation Code.)

Step 5

Check the refund information again. Select “accept” with terms and conditions”, then click Refund.

Xem thêm: Thủ Đô Của Các Nước Châu Âu Âu & Những Thủ Đô Nổi Bật Nhất Eu

*
*

Step 6

The system displays a successfully-refund notification and sends a refund confirmation letter to the passengers , the content of the email notify the terms and timing of refund according to Vietnam Airlines" regulations.

*

Note:

Applicable to tickets purchased on the Vietnam Airlines website/app, except for those purchased with special payment methods : POS (Counter TCB, VCB, Airpay, Payoo), Konbini, Money and miles. You will receive a fare refund to your account at least 03 hours prior to departure.

Applicable to all domestic, international, domestic and international itineraries combined, except those with sector combinations or travel from/to the United States.

*
*
*
*

Book tickets now at: www.duoclienthong.edu.vn

Help desk in Vietnam (24/7) 1900 1100

Lotusmiles Help desk: 1900 1800

*
Download Vietnam Airlines App!
*
*
*

Certificate of 4-star international airline