ĐỒNG HỒ THÔNG MINH XIAOMI AMAZFIT GTS XANH DƯƠNG, ĐỒNG HỒ XIAOMI AMAZFIT GTS

-
","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2190000,"display_regular_price":2990000,"image":"title":"xiaomi-amazfit-gts","caption":"","url":"https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts.jpg","alt":"","src":"https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts.jpg","srcset":"https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts.jpg 600w, https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts-284x284.jpg 284w, https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts-380x380.jpg 380w, https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts-125x125.jpg 125w, https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts-300x300.jpg 300w, https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts-420x420.jpg 420w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts-125x125.jpg","gallery_thumbnail_src_w":125,"gallery_thumbnail_src_h":125,"thumb_src":"https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts-420x420.jpg","thumb_src_w":420,"thumb_src_h":420,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":5520,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":" 2.190.000₫2.990.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4875,"variation_is_active":false,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"hong","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2190000,"display_regular_price":2999000,"image":"title":"xiaomi-amazfit-gts","caption":"","url":"https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts.jpg","alt":"","src":"https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts.jpg","srcset":"https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts.jpg 600w, https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts-284x284.jpg 284w, https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts-380x380.jpg 380w, https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts-125x125.jpg 125w, https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts-300x300.jpg 300w, https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts-420x420.jpg 420w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts-125x125.jpg","gallery_thumbnail_src_w":125,"gallery_thumbnail_src_h":125,"thumb_src":"https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts-420x420.jpg","thumb_src_w":420,"thumb_src_h":420,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":5520,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":" 2.190.000₫2.999.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4876,"variation_is_active":false,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"vang","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2190000,"display_regular_price":2999000,"image":"title":"xiaomi-amazfit-gts","caption":"","url":"https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts.jpg","alt":"","src":"https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts.jpg","srcset":"https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts.jpg 600w, https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts-284x284.jpg 284w, https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts-380x380.jpg 380w, https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts-125x125.jpg 125w, https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts-300x300.jpg 300w, https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts-420x420.jpg 420w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts-125x125.jpg","gallery_thumbnail_src_w":125,"gallery_thumbnail_src_h":125,"thumb_src":"https://mihome.vn/wp-content/uploads/2020/12/xiaomi-amazfit-gts-420x420.jpg","thumb_src_w":420,"thumb_src_h":420,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":5520,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":" 2.190.000₫2.999.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4877,"variation_is_active":false,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Chọn màu sắc
Chọn một tùy chọn

Bạn đang xem: Đồng hồ thông minh xiaomi amazfit gts

Đen
Hồng
Vàng
","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2250000,"display_regular_price":2250000,"image":"title":"duoclienthong.edu.vn-dong-ho-Amazfit- GTS-den","caption":"","url":"https://duoclienthong.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/duoclienthong.edu.vn-dong-ho-Amazfit-GTS-den-1.jpg","alt":"duoclienthong.edu.vn-dong-ho-Amazfit- GTS-den","src":"https://duoclienthong.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/duoclienthong.edu.vn-dong-ho-Amazfit-GTS-den-1.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://duoclienthong.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/duoclienthong.edu.vn-dong-ho-Amazfit-GTS-den-1.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://duoclienthong.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/duoclienthong.edu.vn-dong-ho-Amazfit-GTS-den-1-400x400.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://duoclienthong.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/duoclienthong.edu.vn-dong-ho-Amazfit-GTS-den-1.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":180296,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":105935,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"xam","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2250000,"display_regular_price":2250000,"image":"title":"duoclienthong.edu.vn-dong-ho-Amazfit- GTS","caption":"","url":"https://duoclienthong.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/duoclienthong.edu.vn-dong-ho-Amazfit-GTS.jpg","alt":"duoclienthong.edu.vn-dong-ho-Amazfit- GTS","src":"https://duoclienthong.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/duoclienthong.edu.vn-dong-ho-Amazfit-GTS.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://duoclienthong.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/duoclienthong.edu.vn-dong-ho-Amazfit-GTS.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://duoclienthong.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/duoclienthong.edu.vn-dong-ho-Amazfit-GTS-400x400.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://duoclienthong.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/duoclienthong.edu.vn-dong-ho-Amazfit-GTS.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":180295,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":105937,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"hong-phan","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2250000,"display_regular_price":2250000,"image":"title":"duoclienthong.edu.vn-dong-ho-Amazfit- GTS-hong","caption":"","url":"https://duoclienthong.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/duoclienthong.edu.vn-dong-ho-Amazfit-GTS-hong.jpg","alt":"duoclienthong.edu.vn-dong-ho-Amazfit- GTS-hong","src":"https://duoclienthong.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/duoclienthong.edu.vn-dong-ho-Amazfit-GTS-hong.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://duoclienthong.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/duoclienthong.edu.vn-dong-ho-Amazfit-GTS-hong.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://duoclienthong.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/duoclienthong.edu.vn-dong-ho-Amazfit-GTS-hong-400x400.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://duoclienthong.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/duoclienthong.edu.vn-dong-ho-Amazfit-GTS-hong.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":180294,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":105939,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">" data-wccl="true">
Chọn màu sắc SắcChọn một tùy chọn…Đen
Hồng Phấn
Xám (Gray)Xóa

Đồng hồ nước Thông Minh Amazfit GTS ( Phiên bản Quốc Tế ) thiết yếu Hãng Digiworld số lượng
tải ngay

Xem thêm: Xôn xao đề xuất cải tiến bảng chữ cái bùi hiền, tiếng việt phiên bản mới

Giao hàng nhanh tận chỗ
Đặt sản phẩm trước
Nhận hàng nhanh nhất khi tất cả hàng
Hàng bao gồm Hãng. Giá đã bao hàm VATPhiên bạn dạng Quốc Tế ,100% ngôn ngữ Tiếng Anh mặc định
Bảo hành 12 mon tiêu chuẩn nhà sản xuất.Đổi mới trong 15 ngày đầu nếu tất cả lỗi bên sản xuất.Hàng bắt đầu 100% Brandnew Fullbox
Giao sản phẩm nhanh nội thành Hà Nội, hồ nước Chí Minh.
*
*


tiện lợi nhận biết vấn đề đó ngay bên trên vỏ hộp, hàng chính hãng sẽ bao gồm nhãn phụ thông tin thành phầm bằng tiếng Việt. Nội dung nhãn phụ:- thương hiệu hàng bằng Tiếng Việt- Đơn vị nhập khẩu- Xuất xứ- Năm chế tạo và một vài thông tin không giống